Posts

കലാപവനം ************   n

മലയിടുക്കുകളിൽ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്കും നാമജപങ്ങൾക്കും പുലിഭാഷ്യത്തിന്റെ ഗർവ്വ്
ഒരമ്മക്കും പേറ്റുനോവാറ്റാൻ പാൽചുരത്താൻ കുനിയില്ല, കനിയില്ലിനിയൊരു കാട്ടുപുലി
വഞ്ചനയുടെ ഭൂതാവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽ
ഞാനെന്റെ കവിതയെ കരയിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ…
-------------------------------------------------------------------- എരിവും പുളിയും തിരുമ്മിയങ്ങനെ
മൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ
എത്ര തവണയാ
അവൾ പാവം കരിഞ്ഞു പോയത്
ചിലപ്പോളൊക്കെ
കയ്പ്പിച്ച് ചവർപ്പിച്ച്
വിമർശിച്ചങ്ങു വിടും
അവളപ്പോളൊക്കെ
മുഖം കറുപ്പിച്ചുകനപ്പിച്ച്
ഹും…ഹും…ന്ന് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും
സമാസമമല്ലാതെ കണ്ണിരുപ്പ്
എന്റെ കൈകൾക്കൊപ്പം
അവളും നുള്ളിയിടും, മിക്കപ്പോഴും
വറപൊരി വാക്കുകളെ
തിളയെണ്ണയിൽ
പൊട്ടിപ്പൊട്ടിച്ച്
അവളിൽ ഞാൻ താളിക്കുമ്പോൾ
ശ്ശീ…ന്നും പറഞ്ഞ്
അവൾ പ്രതിഷേധിക്കും !
ഇന്നെന്തേന്നറിയില്ല,
നല്ലോണം കുറുക്കി
മധുരിപ്പിച്ച്
വിളമ്പേണ്ട താമസം
ഉറുമ്പുകളങ്ങു പൊതിഞ്ഞുകുമിഞ്ഞ്
പാവമെന്റെ കവിത
ഉറുമ്പുനുള്ളുകളും
കുറുമ്പുകടികളും
സഹിക്കാതെ
ഒന്നു കുടഞ്ഞുമാറാൻപോലുമാകാതെ
പുളയുന്നതു കണ്ടോ?
ഇനിയും വറ്റാത്തവ .....................................
പുഴയുടെ മാനം തീക്കാറ്റുകൾ വാനോളമുയർത്തിയത്രേ ! കിണറുകളെ ഭൂമി വലിച്ചുമുക്കിയെന്ന് !
എന്നിട്ടും കിണറാഴം ചോരതുളുമ്പുന്നു നിന്റെ മിഴികളിൽ.
കദനക്കടലിലേക്ക് ലവണമേറ്റുന്നു നിന്റെ മിഴിയൊഴുക്കുകൾ .. *****
ഡിസ്സെക്ഷൻ
******************

എന്റെ കഥകൾ
ചവച്ചു കൊറിച്ച്
അവർ നെയ്ത്തു തുടങ്ങി

ചില മുട്ടു കടമ്പകളിൽ
തട്ടിയും മുട്ടിയും
പൊട്ടിപ്പോയ
കഥയിഴകളെ
അവരുടെ രസത്തിലേക്ക്
പാവു കുറുക്കി പകർന്നു

ഒരിടത്തൊരിടത്തു
തുടങ്ങാതെ
ഒരിക്കലുമൊതുങ്ങാതെ
തുടർച്ചയിടറുന്ന
തായ്ക്കമ്പുകൾ

ഒഴിച്ചു കുടിക്കുന്നവർക്കായി
കലക്കിയിട്ട സൌമ്യതയും
മിനുക്കുകളും
എന്റെ കഥയിലെ ഞാൻ
ഇല്ലാതാകും വരെ
അവരെ നിരുപാധികം
മത്തു പിടിപ്പിച്ചിരിക്കണം

ഞാനില്ലാത്തെ എന്റെ
കഥയുടെ മുഖം
അപരിചിത നൂലുകളിൽ
ബന്ധനത്തിലാണിപ്പോൾ.
ലയനം **************
നിന്റെ മിഴിത്തിളക്കം
അതിൽനിന്നും
മന്ദമധുരശ്രുതിയൊഴുകുമ്പോലെ
ഞാൻ ചാടിയിറങ്ങുന്നു
ഗാനസൈരന്ധ്രിയിലേക്ക്
നിന്റെ ചെഞ്ചുണ്ടുകൾ കവച്ചുവരുന്ന
സ്വനചുംബനങ്ങളിലേക്ക്
അമ്മിഞ്ഞഞൊട്ടുന്ന -
യിളംകുഞ്ഞിലേക്കുള്ള ലാളന
മിഴിക്കൊള്ളാനെന്നപോലെ
ഒരു തംബുരുവായി
നിന്റെ മടിയിലേക്കു ചായുന്നു
നേർത്തുവരുന്നയെന്റെ
ഉടൽരോമാഞ്ചത്തിന്റെ
കമ്പിയിഴകളെ നീ തൊട്ടുണർത്തുന്നു.
നിനക്കൊപ്പമൊരു
വിധേയൻ *************** കുനിഞ്ഞു നിൽക്കണം അടിയറവിന്റെ ശീലങ്ങളിലേ കനൽത്തിരി കത്താവൂ
അടുപ്പ് പാകപ്പെട്ട് പാകപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറാണ്
ഉണക്കി വേണമടുക്കുവാൻ എങ്കിൽമാത്രം എരിഞ്ഞുനിൽക്കാമെന്നു കരാർ
കൊള്ളികൾ പുകയും നനവുകളിന്ധനക്കറകളായാൽ... എല്ലാ നിനവുകളും കണ്ണുകളെ നനച്ചോട്ടെ ജീവിതം കത്തിയേ തീരൂ ഊട്ടാൻ ബാദ്ധ്യതയുണ്ട്
അവസാനത്തെയൊരുപിടി ചാരത്തിൽമുങ്ങിമറഞ്ഞ് കനൽത്തുണ്ടൊന്നു വേണം ആറാത്തയെരിച്ചിൽ പകരേണ്ടതുണ്ട്...


പട്ടിണി ********* ഉരുട്ടിവെച്ച  പിണ്ഡച്ചോറ് കൊത്താതെ മരക്കൊമ്പിലെ കാക്ക തിരിഞ്ഞിരുന്നു ദിവസങ്ങളോളം ദാഹമാറ്റാൻ കിട്ടാതെപോയ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലെ ഉപ്പുചാലിച്ച ഒരുതുള്ളി കണ്ണീരിറ്റിച്ച്...