Posts

പ്രതീക്ഷത്തുമ്പിൽ
****************************
ഉൾവലിയുന്നുണ്ടൂഷ്മാവെന്നി-
ലിതൊരസ്തമയത്തിന്റെ നാന്ദി
ഉറങ്ങാനെന്നിട്ടുമെന്തേയലസം
തുടിക്കും സ്വപ്നമുണ്ടെന്നോ, ശിഷ്ടം!
ജീവൻനരയ്ക്കും ത്വജയ്ക്കും
നീർ നീളെ വറ്റും മിഴികൾക്കും
വേറിട്ടു നിറംമങ്ങുമിഴകൾക്കും
സാന്ത്വനം കാത്തിന്നും സ്വപ്നം!
രാവണയുമ്പോളുദിക്കാൻ സൂര്യൻ
ഓടിക്കിതച്ചടുക്കുമെന്നറിയുന്നു!
വെട്ടമേ സത്യമീയുലകത്തിൽ
വാട്ടത്തിൽ നിന്നുണർത്തിടാൻ!

ഒന്നൊടുങ്ങുമ്പോളുദിയ്ക്കാൻ
മറ്റൊരു ദീപം കെടാക്കണ്ണുമായ്
എന്തിനായ് നോവണം, നീറണം
മൌനത്തോടേൽക്കണമിരുട്ടിനെ.
പെണ്കളിയിലെ ഭയഛേദം *************************************
അവർ  വട്ടംതട്ടിനിന്നു എലാവർക്കും എല്ലാവരേയും കാണാം കേൾക്കാം പറയാം തൊടാം തലോടാം തട്ടിയിടാം തല്ലിയുടക്കാം പരസ്പരം പുണരുകയുമാകാം.
ചൂളമടിച്ച തുടക്കത്തിൽ  കണ്ണുകൾ നീട്ടി ഉടലുഴിച്ചിലിൽ  എല്ലാമറിയണം വളവുകൾ, വടിവുകൾ  തുമ്പും തുരുമ്പുമടക്കം
ഇനി വിരൽനീട്ടങ്ങൾ  തൊട്ടുഴിഞ്ഞക്കം കുറിച്ച് അറിവുകൊണ്ട കളിയിൽ മുറുകി തടവിക്കിതച്ച് വളവുകളെ നീർത്തി  ഇടവഴികളെ വിസ്തരിച്ച് ചരൽ പൂശിയുടലു ചെമക്കുമ്പോൾ  വാശിയിലൊത്തു പതംവന്ന് ചലനം നിലച്ച പ്രതിമകളായാൽ  കളിയുടെ കാതലിലേക്ക് കണ്ടറിഞ്ഞ, കേട്ടുറഞ്ഞ തൊട്ടും മണത്തുമൂറിയ ദ്വാരങ്ങളകം പുറം കടമളന്നുപകർന്ന നൊമ്പരമെഴുക്കുരുക്കി ചേർത്തടച്ച  അവസാനത്തെ മുഴക്കത്തിനു കാതോർക്കണം  പൊടുന്നനെയുള്ള പരക്കം പാച്ചിൽ .... പഴുതുകളടഞ്ഞ പെണ്ശ്വാസത്തിൽ നിന്നും എടുത്തു ചാടുമൊരു പ്രതിദാഹം മിന്നുന്നൊരു കത്തിത്തുമ്പ്
കാലം കുരുക്കിയവ **************************
അവന് കൊണ്ടത് കഴുകന് കൊത്തായിരുന്നെന്ന് മരണക്കൊത്തായതെങ്ങനെയെന്ന് ചുറ്റിവരിഞ്ഞ പൊന്തക്കാടോ ഏങ്ങി നിന്ന കാട്ടരുവിയോ കുട്ടിക്കരണം മറിഞ്ഞുചാടിയ കാറ്റോ , ആരും കണ്ടില്ല....!
ഒരു ദ്രുതതരംഗം, രംഗം വിട്ടോടി അമ്മനെഞ്ചിൽ വേലിയേറ്റമായെന്നും പേറ്റു നോവിലുറവയെടുത്ത മുലപ്പാൽ പുളിച്ചെന്നും ഒരു ശ്വാസപ്പിടച്ചിൽ മാത്രം കേൾക്കപ്പെടാതെ.......
നാളേറെ കുതിച്ചോടി ചിതൽപ്പുറ്റുകളുടെ ഭീമാകാരത്തിൽ നിന്നും കൈകാൽത്തലയെടുപ്പുകളുടെ കണ്കാതുകളുടെ പഞ്ഛരങ്ങൾ നീതി ...നീതിയെന്ന് പുലമ്പിയ മര്മ്മരങ്ങളെ കാടെരിച്ചുവോ കടലൊഴുക്കിയോ...?
കാലം കുറ്റിയടിച്ചു നിന്നില്ല സമയമില്ലെന്ന കുതിപ്പിൽകിനാവിലെ കുഴലൂത്ത്
**************************
ഗര്ഭത്തകിടിയിലേ
ദര്ഭമുനകൾവിരിച്ച ശരശയ്യയിൽ
അവളുടെ നഗ്നതയുറങ്ങിശ്ശീലിച്ച
ചുരുളൽ വഴക്കം
ഏറ്റെടുത്തെത്രയോ
ശകാരക്കുത്തുകൾ.....
പിറവിയിലെ
ഉടൽച്ചോപ്പ് സാക്ഷ്യം

പിഴച്ചുപെറ്റ സത്യങ്ങൾ തിളച്ച
മിഴികൾ കലങ്ങിയതിൽ
ഭയപ്പൂട്ടിട്ട് രക്തം ഉടക്കിനിന്നതാണ്...

വാവിട്ട പ്രാക്കുകളുടെ തോരാവൃഷ്ടിയിൽ
സര്പ്പകൗതുകങ്ങൾ വലയമിട്ട നിമിത്തങ്ങളിൽ
കിടന്നിഴഞ്ഞ പുൽപ്പൊന്തയിൽ നിന്നും
പൊടുന്നനെയായിരുന്നു പലായനം...

മുറ്റിയ മുൾക്കാട്ടിലേയ്ക്ക്

ആത്മരക്ഷാര്ത്ഥം
തെരഞ്ഞെടുത്ത മുൾക്കോട്ടയ്ക്കകം
സ്വന്തമെന്നൊരു മുളന്തടി പുണരുമ്പോഴും
അവളൊരു മോഹമൈതാനിയിൽ
ഒരിടയന്റെ പുല്ലാങ്കുഴലൂത്ത്
കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു...!

ദിക്കുകൾ തേടുമ്പോൾ ************************

നോട്ടം താഴേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ എന്തേ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉയരങ്ങളിലേക്കു പറക്കുന്നു…
ഉയർന്നു പറക്കുമ്പോളെന്തേ മനസ്സ് വീഴ്ച്ച ഭയക്കുന്നു… വടക്കോട്ടടിപ്പാടുകളോ മറവിൽ മായുന്നു…
തെക്കുനിന്നുമുള്ള കാറ്റിൽ എപ്പോഴും മതിതെറ്റി വഴി മടങ്ങുന്നു…
പശ്ചിമവിദൂരങ്ങളിൽ നിന്നും വിലയില്ലായ്മയുടെ വിലകളറിയുന്നു പൂർവ്വങ്ങളിൽ ഉദയങ്ങൾ മയങ്ങുന്നു
ഇടതുംവലതും മുൻപുംപിമ്പും വട്ടം കറങ്ങിയവയെല്ലാം അരക്ഷിതമുലയുന്നു…
·
വിസ്മയങ്ങൾമരിച്ചവീട് ********************** ചിലവീടുകളുടെചുമരുകൾവിയർക്കാറില്ല ശ്വാസോച്ഛാസങ്ങളുംനിശ്വാസങ്ങളും തടങ്കൽ‌ പാർപ്പാണിവിടെ അകംവെന്തുപോയതെല്ലാം പുറംകാണാവിധം തണുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും….
പകലിന്റെപര്യായം ഇരുളെന്നുമാറ്റിപ്പറഞ്ഞ് തട്ടുംമുട്ടുംതട്ടിപ്പാറ്റി മുറുക്കിക്കുറുക്കി കൂർക്കംവിളിച്ചുറങ്ങുന്ന അലസതയിൽ അകംപുറംതിരിയാവിധം കാലം
സേഫ്റ്റിപ്പിൻ ************ കീറലുകളുടെഇഴപിരിയലുകളിൽ നീറ്റലുണ്ട്… പിളർന്നുപോയവയെ ഏച്ചെടുക്കാനുള്ളകരുതലാണത്
മുറിഞ്ഞപൂക്കളുടെ ഇതൾച്ചതവുകളെ തോളോടുതോൾചേർത്ത് ചിരിക്കുന്ന പൂമുഖങ്ങളാക്കിയെടുക്കണം കൈകോർത്തുവരണം പോയരൂപങ്ങൾ; ഭാവങ്ങൾ പണ്ടുപണ്ടെന്നോഎന്ന പഴഞ്ചൻവടിവുകളിൽ ചൊടിച്ചുപൊടിഞ്ഞതൊക്കെ നീർത്തിനിരത്തണം പുത്തൻചൊരുക്കുകളുടെ