എന്റെ ഗ്രാമം
       - ഗീത മുന്നൂര്‍ക്കോട്

കൗമാര വല്ലികള്‍ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞുള്ള
അഞ്ചാണ്ടു ജീവിതഘണ്ഡമീ ഗ്രാമത്തില്‍‍;
എന്റെ നാടേ, യെന്‍നടവഴികളില്‍നീ
വിരിച്ചു നിത്യവും പ്രണയ സര്‍ഗ്ഗതല്പം !
ഹരിതഗ്രാമ്യശൃംഗാരഗംഭീരം മാറിടം നിന്റെ
സര്‍ഗ്ഗ വേഴ്ചയില്‍ഭാഗിനിയായി ഞാന്‍‍;
ഗ്രാമമേ നിന്റെ ചാരുത സ്ഫുടം ചെയ്ത
ഭ്രൂണമെന്‍സിരകളില്‍ നിക്ഷിപ്തമായതും
നെഞ്ചിലാലിംഗനത്തിലടക്കിയൊതുക്കി-
യെന്‍ മനം കവിതയെ ഗര്‍ഭത്തിലേറ്റതും
നിന്നിലെയലസത്തെന്നലിന്‍ശ്വാസങ്ങ-
ളേറ്റതാം നാളുകളെത്ര മനോഹരം!
ഇന്നുമെന്‍നാമധേയത്തിന്‍വാമഭാഗത്തടക്കി
സൂക്ഷിപ്പൂ ഞാന്‍ നിന്‍ ഹരിതഹര്‍ഷം !

Comments

 1. ഇന്നുമെന്‍‍ നാമധേയത്തിന്‍‍ വാമഭാഗത്തടക്കി
  സൂക്ഷിപ്പൂ ഞാന്‍ നിന്‍ ഹരിതഹര്‍‍ഷം !
  ആ ഹരിതഭംഗി കവിതകളില്‍ ക്കൂടി എന്നും തിളങ്ങട്ടെ.

  ReplyDelete
 2. അഥാണ് മുന്നൂര്‍ക്കോട് എന്ന എന്റെ ഗ്രാമം.
  ആശംസകള്‍ക്ക് നന്ദി.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog