വേറിട്ടൊരു പനി

കരിമ്പടപ്പുതപ്പിനകത്തു
ചുട്ടുറങ്ങുന്നെന്റെ പനി
ഉഷ്ണത്തിന്റെ ചുരുളുകളങ്ങനെ
നർത്തനം വയ്ക്കുന്നു
തകധിമി തകധിമി
തലയിൽ പെരുമ്പറ കൊട്ടി
താളമിട്ടങ്ങനെ.
ചീറ്റലും കൊക്കിച്ചുമയും
കൂട്ടം കൂടിയൊരാട്ടം..

പുറമ്പൊള്ളൽ കനത്താലെന്ത്…!
സ്വസ്ഥമായൊരുറക്കത്തിന്റെയാലസ്യം
വീണു കിട്ടിയതല്ലേ

അകത്തുണ്ടൊരു കുളിരും പച്ച
നടുക്കെന്റെ ഹർഷം പൂക്കും മനസ്സ്
പരൽക്കിനാക്കളുണ്ട് പുത്തൻ തുഴകളിൽ
സ്വപ്നത്തുമ്പികൾ പൂംചിറകുകൾ വിരുത്തി
കാതോരങ്ങളിലിണക്കിളികൾ
കിങ്ങിണിപ്രണയം മൂളുന്നുണ്ട്.

കൊലുസ്സും കിലുക്കി
എന്റെ കവിതപ്പെണ്ണേ
ഹാ ! നീയും വന്നല്ലോ !
ഇനിയൊരസുലഭശൃംഗാരം.!

ഇങ്ങനെയെന്നുമെനിക്ക് പനിച്ചെങ്കിൽ.!Comments

  1. ചില പനികള്‍ നല്ലതാണ്. ശുസ്രൂഷയ്ക്ക് ആരെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും!!

    ReplyDelete

Post a Comment