വെളിച്ചം കാണാന്‍ , കടുകുമണികള്‍


വെളിച്ചം കാണാന്‍
              - ഗീത മുന്നൂറ്‍ക്കോട് -

കവിതയങ്ങു കത്തി നില്‍ക്കുന്നു അകത്ത്…..
കണ്ണുകളില് നിന്ന് വെട്ടമല്പമെടുത്ത്
വിമ്മിട്ടത്തിന് തിരി കൊളുത്തി
അമിട്ടുകള്‍ പൊട്ടിച്ച്……
എന്തൊരു കോലാഹലം….!
അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നില്ലല്ലോ അകത്ത്….
തട്ടിയും മുട്ടിയും ചൊടിച്ചും
പിണങ്ങിയും ഇണങ്ങിയും
വാശിയില് …
പുറത്തേയ്ക്കൊന്നിറങ്ങാന് തത്രപ്പെട്ട്……
ഹൊ ! പൊറുതി മുട്ടി ഞാന്‍ –
തലോടിയണച്ച് -
അനുനയിപ്പിച്ച് –
അണിയിച്ചൊരുക്കി
തൂലികത്തുമ്പിലിരുത്തി
മെല്ലെ മെല്ലെ….. പുറത്തേയ്ക്ക്……
ദേ, ഈ വെള്ളക്കടലാസ്സിലിരുന്ന്
നോക്കൂ കിണുങ്ങുന്നത്……….!

കടുകുമണികള്‍
         - ഗീത മുന്നൂറ്‍ക്കോട് -

മണികള്‍….കടുകുമണികള്‍
ശ്യാമളം കാന്തിപ്പകിട്ടുകള്‍..!
വഴുകിത്തഴുകിയൊന്നൊന്നായ്
ഒഴുകിത്തുള്ളിക്കളിപ്പവര്‍
കുഞ്ഞുമണികള്‍ കുരുന്നുകള്‍-
ക്കിവറ്ക്കാവശ്യക്കാരേറെ-
യെന്നാലുമില്ല തെല്ലുമഹങ്കാര-
മവകാശവാദവും ഹുങ്കുമേതും,
നിത്യവും പത്തു വട്ടമെങ്കിലും
അടുക്കളയില് വറചട്ടിയില്
നിറ്ദ്ദയം നിറ്ലോഭമല്ലോ-
യിവരെരിഞ്ഞു പൊട്ടിടുന്നു…
പൊലിഞ്ഞുപൊട്ടിത്തകരും നേരം
’ചടപടാ’ ചൊല്ലി ഖേദം
പ്രതിഷേധഘോഷമിരമ്പിടുന്നു……..
ഊഷ്മളമണമുന്മാദമായ്
ഉമിനീര് ചുരത്തി രസിച്ചിടുന്നു…..
സവശയ്യയില്പ്പതിയ്ക്കും നേരം
ശീല്ക്കാരമായ് ദീനം തേങ്ങിടുന്നു…..
ആത്മാവിനെയെരിച്ചു കൊ-
ന്ന്നാഹൂതി ഹോമിച്ചവറ് സ്വയം
ചന്തമേറും കറുത്ത വറ്ണ്ണ
മണികളായി തിലകത്താരകള്‍
കണ്ണേറിന്നറുതിയോതി, പുകിലു പാകി
സ്വാദൂറും വിഭവങ്ങളില്
ആരറിവൂയിവറ്തന് നൊമ്പരം
എരിഞ്ഞു പൊട്ടും പൈദാഹം….!


Comments

  1. Congratulations on your Blog...... Have a happy blogging......

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog