ശിഷ്ടം
*********


ഋതുഭേദങ്ങളോടു കയര്‍ത്ത്
ഒപ്പംകൂട്ടില്ലെന്ന വാശിയില്‍
ഉപ്പുകല്ലുകള്‍
കടിച്ചുതുപ്പുന്നു , ജീവിതം !
കവിത ഉന്നിദ്രമര്‍ദ്ദം കൊണ്ട് .....
ചാറ്റലിനായൊരു കാത്തിരിപ്പ് !

അല്പാല്പമെന്നോ
നുണഞ്ഞുനോട്ടിയിരുന്നു 
സ്നേഹത്തരികള്‍
ഇടമധുരങ്ങളിലവള്‍
തൂമതൂകി വിടര്‍ന്നിരുന്നോ എന്തോ !

ശേഷിപ്പുണ്ടാകും
കരിയുണക്കങ്ങള്‍  
പോട്ടിപ്പോടിഞ്ഞാലും
തടങ്ങളില്‍
വളക്കൂറുമായി ...

Comments

Popular posts from this blog